Prosimo zelo skrbno in v celoti preberite izjavo o zaupnosti.

Z uradno spletno stranjo https://www.vitus.hr/ upravlja Društvo VITUS d.o.o. s sedežem v Malinski na naslovu: Sv. Vid Miholjice 124/c, ki je registrirano pri Trgovskem sodišču Reka pod MŠT: 2211386, OIB /osebna identifikacijska številka/: 05666648967.

Z ogledom naše spletne strani potrjujete, da ste prebrali, razumeli in da se strinjate z vsemi pogoji zaupnosti podatkov in načini uporabe. Vaši osebni podatki, kot so ime in priimek, naslov, telefonska številka ali e-poštni naslov se ne zbirajo pri ogledu naše uradne spletne strani.

VITUS d.o.o. zbira podatke o uporabnikih, ki so potrebni za izpolnjevanje storitev, ki jih nudimo, in se zavezujemo varovati osebne podatke sedanjih in prihodnjih uporabnikov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov ter Zakonom o izvedbi Splošne uredbe o varstvu podatkov. Vsi podatki o uporabnikih se skrbno hranijo in so na voljo samo zaposlenim, ki te podatke pri opravljanju svojih dolžnosti nujno potrebujejo. Vsi zaposleni Družbe VITUS d.o.o. so odgovorni za spoštovanje varstva načela zaupnosti.

VITUS d.o.o. pred prejemom podatkov uporabnike seznani o načinu uporabe zbranih podatkov in jim da možnost izbire o uporabi njihovih podatkov, vključno z možnostjo, da se njihovo ime izbriše iz naših podatkovnih baz (pravica do pozabe).

Pod nobenim pogojem ne bomo brez vašega neposrednega soglasja posredovali, prodali ali odstopili vaših osebnih podatkov tretjim osebam, razen če od nas tako ne zahteva zakon, in sicer na način in pod pogoji, kot jih določajo ti posebnimi zakoni.

Prosimo, da se za vsa vprašanja glede obdelave osebnih podatkov, morebitnih pritožb, zahtevka za izbris, ažuriranja in popravka osebnih podatkov obrnete na številko: 051/ 858-405 ali poštni naslov: vitus@ri.t-com.hr