Projektiranje

S ciljem da našim klijentima pružimo sveobuhvatnu uslugu od početka do kraja investicijskog ciklusa, od jeseni 2016. godine Vitus d.o.o. dopunjuje spektar svojih usluga osnivanjem projektnog odjela u sklopu kojeg pruža usluge arhitektonskog i inženjerskog projektiranja.

Našim klijentima nudimo usluge savjetovanja, planiranja i pripreme investicija te izrade projektne dokumentacije za potrebe ishođenja dozvola za gradnju, odnosno pružamo investitorima podršku u svim fazama razrade projekta: od provjere projektnog zadatka, izrade idejnog rješenja, izrade idejnog projekta, ishođenja lokacijske dozvole, ishođenja tzv. posebnih uvjeta, izrade glavnog projekta, ishođenja potvrde glavnog projekta, ishođenja građevne dozvole, izrade izvedbenog projekta, izrade troškovnika, pa sve do ishođenja uporabne dozvole.

Ovisno o zahtjevima investitora te specifičnostima i složenosti pojedinog projekta, izrada projekata također uključuje izradu arhitektonskog projekta, projekta konstrukcije, projekta vodovoda i odvodnje, projekta strojarskih instalacija (grijanje, hlađenje, ventilacija), projekta elektroinstalacija, geodetskog projekta, elaborata toplinske zaštite i elaborata akustičnih svojstava, projekta unutarnjeg uređenja i krajobraznog projekta.
Obratite nam se sa povjerenjem kako bi Vam pomogli osmisliti i realizirati Vaš novi dom, kuću za odmor ili poslovni objekt.

Tražite ponudu
Gordan Turčić mag. ing. arch. Ovlašteni arhitekt HKA 4040
Ivana Tatalović ing građ.